ናይ ዚመጽእ መዓልትታት መደብ ኣብ PROGRAMMES ተወከሱ።

እምብኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ፡ ምስማዕውን ብቓል ክርስቶስ እዩ። ሮሜ 10:17

 

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.               Romans 10:17                                                  

Zetseat 07-11.mp3
MP3 audio file [11.8 MB]
Zetseat 12-16.mp3
MP3 audio file [13.4 MB]
Zetseat 17-22.mp3
MP3 audio file [12.9 MB]
Zetseat 23-27.mp3
MP3 audio file [9.1 MB]
Zetseat 28-31.mp3
MP3 audio file [9.5 MB]
Zetseat 32-36.mp3
MP3 audio file [13.5 MB]
Zetseat 37-40.mp3
MP3 audio file [13.0 MB]

I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.  John 14:6